X
Logo
 • Homepagina
 • Tennisschool
 • Lessen
 • ST2T
 • Gallerij
 • Contact
 • Stages
 • Wintertraining 2021 – 2022  Deze winter starten we de trainingen op ma 04/10. De twintig weken les lopen tot aan de paasvakantie. Er is geen les tijdens de vakanties en in de examenweken van ma 13/12 tot zo 19/12 en van ma 21/03 tot zo 27/03. Bij betaling voor 15 oktober is er 10% KORTING.

  NIEUW : Wie op maandag, dinsdag, woensdag voormiddag tot 12 30 u, donderdag en vrijdag overdag tussen 9 u en 15 30 u les volgt krijgt 20 % ipv 10% korting. Reeds enkele jaren is de bezetting van de avonduren volledig volzet. Met deze korting zal het misschien motiverend zijn om overdag te komen lesvolgen.

  Hieronder een overzicht van de verschillende lesformules die wij aanbieden met de kostprijs ervan. Wat in zwart staat is de prijs. Wat in rood staat is de prijs met 10% korting bij betaling voor 15 oktober. Betaling kan op RKNR BE33 280025841746.

  A. Groepstraining: 

  Vier op een terrein, minstens twee terreinen en één trainer:  

  Een uur/week komt op 223€/200€      

  Voor alle hoger geklasseerde spelers zijn er op de volgende dagen van de week groepstrainingen voorzien:    

  DagUur
  De woensdagvan 17 30 u tot 19 30 u
  De vrijdagvan 18 30 u tot 20 30 u
  De zaterdagvan 18 30 u tot 20 30 u
  De zondagvan 10 30 u tot 20 30 u

  Iedereen (ook niet leden) is welkom om van onze groepstrainingen met gekwalificeerde trainers te genieten.

  Voor alle laag geklasseerde spelers en  interclubspelers zijn er de volgende mogelijkheden voor groepstrainingen:

  DagUur
  De dinsdagvan 17 30 u tot 19 30 u
  De woensdagvan 21 30 u tot 22 30 u
  De donderdagvan 19 u tot 20 u, 20 u tot 21 30 u en van 21 30 u tot 22 30 u
  De zaterdagvan 17 30 u tot 18 30 u
  De zondagvan 9 u tot 10 30 u

  Wees tijdig met uw aanvraag wegens het grote succes van deze trainingen!

  B. Les per drie/vier: drie/vier lln met één leraar op één terrein, zaal inbegrepen.

  TrainersPer driePer vier
  Joao, Ward, Marc, Valentijn440/396€     330/297€
  Bas, Tom, Thomas, Barbara, Lennert, Jeroen, Joris, Louis, Annelies400€/360€ 300€/270€
  Willem, Lennert, Milan, Simon, Bledar360€/324€ 270€/243€
  Olivier, Julie, Lotte320/288€ 240/216€

  C. Individuele les:  kostprijs zonder de zaal

  Trainers
  Joao, Ward, Marc, Valentijn880€/792€     
  Bas, Tom, Thomas, Barbara, Lennert, Jeroen, Joris, Louis, Annelies780€/702€
  Willem, Milan, Guillaume, Simon, Bledar680€/612€
  Olivier, Julie, Lotte580/522€

  De kostprijs voor de zaal is 250€ in de groene uren, 275€ in de oranje uren en 300€ in de rode uren. Wanneer de uren groen, oranje en rood zijn kunt u zien op www.tckortemak.be

  D. MCC

  MCC staat voor motoriek, coördinatie en conditie. Dit jaar kunnen onze jongeren onder leiding van een bevoegd trainer wekelijks zo’n uurtje volgen.

  Kostprijs is 200€/180€

  E. “Interclub-pakket”                    

  Ook dit jaar is er een super voordelig pakket voor alle jongeren met een laag klassement van 6 tot 16 jaar die graag goed voorbereid willen zijn op de interclub van volgend jaar. Dit pakket omvat drie uur groepstraining en twee uur les per vier. Ook hier is er bij betaling van de lessen voor 15 oktober 10% KORTING. Kostprijs is 1100€/990€

  Iedereen is vrij om zelf een programma uit deze lesformules samen te stellen. Geef dit zo vlug mogelijk door via e-mail: dirk.mergaert@telenet.be Ik zal daarna met u proberen zo volledig mogelijk dit programma samen te stellen in het geheel van alle lessen en trainingen. Om nog meer inlichtingen te krijgen mail mij, bel mij of maak gerust een afspraak.

  Dirk Mergaert – 0476 476375 – dirk.mergaert@telenet.be

  Gelieve via mail jouw naam, klassement, voorkeur lesdagen en lesformules te vermelden. Betaling kan op RKNR BE33 280025841746

  Afspraken ivm de lessen:

  In samenspraak met het bestuur, de leraars en vele spelers zijn al jaren een aantal afspraken opgesteld om het lesgeven en vooral de afwezigheden in goede banen te leiden.

  1° Bij afwezigheid van een les verwittig je tijdig jouw leraar en mail je dit ook door naar mij.

  2° Wanneer er een groepsles of een les per drie of vier niet bijgewoond wordt, valt de verantwoordelijkheid volledig bij de speler zelf en kan deze les nooit terug opgeëist worden. Wanneer bij overmacht en tijdige verwittiging aan leraar en mij (via mail) een les gemist wordt, zal ik op vraag (ook via mail)  vrijblijvend proberen een gelijkaardige les als vervanging aan te bieden.

  3° Indien minstens twee dagen op voorhand of door gerechtvaardigde overmacht via mij of via de leraar een privéles geannuleerd wordt, zal deze les verplaatst worden in samenspraak met de leraar. Dit kan maximaal twee keer voorvallen gedurende de termijn van de lessenreeks (hier wintertraining) tenzij een doktersbriefje bevestigd dat kwetsuur of ziekte de oorzaak is.

  4° Probeer ook te vermijden om te laat te komen in de lessen.

  5° Opwarmen voor de les is ten stelligste aan te raden. Dit kan door aan de zijkant rond de zaal in te lopen, touwtje te springen, wat oefeningen met klein materiaal te doen, enz…..

  6° Opruimen van de ballen en het klein materiaal na de les onder leiding van de leraar is een gezamenlijk werk voor alle spelers. Doe dit tijdig zodat wie achter u komt onmiddellijk kan beginnen.

  7° Brikjes, drankflesjes, snoeppapiertjes en dergelijke horen in de vuilnisbakken. In elke zaal en in de gangen van onze club zijn ze met veelvoud voorzien.

  8° Respect voor het materiaal en vooral voor onze accommodatie hoort ook tot de goede attitudes van onze leden.