X
Logo
 • Homepagina
 • Tennisschool
 • Lessen
 • ST2T
 • Gallerij
 • Contact
 • Stages
 • Wintertraining 2023 – 2024  Deze winter starten we de trainingen op MA 02/10. De twintig weken les lopen tot aan de paasvakantie. Er is geen les tijdens de vakanties en in de examenweken. Bij betaling voor zondag 22 oktober is er 10% KORTING.

  Hieronder een overzicht van de verschillende lesformules die wij aanbieden met de kostprijs ervan. Het eerste bedrag is de bruto prijs. Het tweede bedrag is dat met 10% korting bij betaling voor 23 oktober. Betaling kan op RKNR BE50 1030 7908 8818.

  A. Groepstraining: 

  Vier op een terrein, minstens twee terreinen en één trainer:  Een uur training komt op 245€/220€. Het spreekt vanzelf dat anderhalf uur of twee uur na elkaar het coëfficiënt van dit bedrag is.

  Voor de hoger geklasseerde spelers zijn er op de volgende dagen groepstrainingen voorzien:    

  DagUur
  De woensdagvan 17 30 u tot 19 30 u
  De vrijdagvan 18 30 u tot 20 30 u
  De zaterdagvan 18 30 u tot 20 30 u
  De zondagvan 10 30 u tot 20 30 u

  Voor alle lager geklasseerde spelers en  interclubspelers zijn er de volgende mogelijkheden voor groepstrainingen:

  DagUur
  De maandag en dinsdagvan 18 30 u tot 19 30 u en 19 30 u tot 20 30 u
  De woensdagvan 19 30 u tot 21. En 21u tot 22 30 u
  De donderdagvan 19 u tot 20 30 u, 20 30 u tot 22 u
  De zaterdagvan 12 30 u tot 14 u en van 17 30 u tot 18 30 u
  De zondagvan 9 u tot 10 30 u

  Iedereen is welkom om van onze groepstrainingen met gekwalificeerde trainers te genieten. Ook niet leden. Wees tijdig met uw aanvraag wegens het grote succes van deze trainingen!

  B. Les per drie/vier lln met één leraar op één terrein, zaal inbegrepen.

  TrainersPer driePer vier
  Ward 480/432€     360/324€
  Jeroen R, Bas N, Joris, Barbara, Thomas, Tom, Annelies, Valentijn440€/396€ 330€/297€
  Milan, Simon, Guillaume, Maarten, Cedric, Jeroen V, Bas G400€/360€ 300€/270€
  Olivier, Lotte, Maxine, 360/324€ 270€/243€

  C. Individuele les:  kostprijs zonder de zaal

  Trainers
  Ward 980€/882€     
  Jeroen R, Bas N, Joris, Barbara, Thomas, Tom, Annelies, Valentijn880€/792€
  Milan, Simon, Guillaume, Maarten, Cedric, Jeroen V, Bas G780€/702€
  Olivier, Lotte, Maxine, 680/612€

  De kostprijs voor de zaal is 250€ in de groene uren, 275€ in de oranje uren en 300€ in de rode uren. Wanneer deze uren groen, oranje en rood zijn, kunt u zien op www.tckortemak.be

  D. MCC

  MCC staat voor motoriek, coördinatie en conditie. Dit jaar kunnen onze jongeren onder leiding van een bevoegd trainer wekelijks zo’n uurtje volgen. Kostprijs is 200€/180€

  E. “Interclub-pakket”                    

  Dit jaar is er een voordelige aanbieding voor allen die graag goed voorbereid willen zijn op de interclub van volgend jaar. Voor wie 5 u training neemt waaronder vier uur groepstraining en twee uur les per 3 of 4 is er bij betaling van de lessen voor 23 oktober 20% KORTING.

  Naast deze mogelijkheid zijn er twee topstennisprogramma’s waarbij respectievelijk 6/7 uur en 9 uur per week getraind kan worden. Om hierover meer inlichtingen te krijgen mail of bel mij of maak gerust een afspraak.

  Iedereen is vrij om zelf een programma uit deze lesformules samen te stellen. Geef dit zo vlug mogelijk door via e-mail: dirk.mergaert@telent.be . Ik zal daarna met u proberen zo volledig mogelijk dit programma samen te stellen in het geheel van alle lessen en trainingen.

  Dirk Mergaert – 0476 476375 – dirk.mergaert@telenet.be

  Gelieve via mail jouw naam, klassement, voorkeur lesdagen en lesformules te vermelden. Betaling kan op RKNR BE50 1030 7908 8818

  Afspraken ivm de lessen:

  In samenspraak met het bestuur, de leraars en vele spelers zijn al jaren een aantal afspraken opgesteld om het lesgeven en vooral de afwezigheden in goede banen te leiden.

  1° Bij afwezigheid van een les verwittig je tijdig jouw leraar en mail je dit ook door naar mij.

  2° Wanneer er een groepsles of een les per drie of vier niet bijgewoond wordt, valt de verantwoordelijkheid volledig bij de speler zelf en kan deze les nooit terug opgeëist worden. Wanneer bij overmacht en tijdige verwittiging aan leraar en mij (via mail) een les gemist wordt, zal ik op vraag (ook via mail)  vrijblijvend proberen een gelijkaardige les als vervanging aan te bieden als zoiets beschikbaar is. Dit is een gunst, geen verplichting.

  3° Indien minstens twee dagen op voorhand of door gerechtvaardigde overmacht via mij of via de leraar een privéles geannuleerd wordt, zal deze les verplaatst worden in samenspraak met de leraar. Dit kan maximaal twee keer voorvallen gedurende de termijn van de lessenreeks (hier wintertraining) tenzij een doktersbriefje bevestigd dat kwetsuur of ziekte de oorzaak is.

  4° Probeer ook te vermijden om te laat te komen in de lessen.

  5° Opwarmen voor de les is ten stelligste aan te raden. Dit kan door aan de zijkant rond de zaal in te lopen, touwtje te springen, wat oefeningen met klein materiaal te doen, enz…..

  6° Opruimen van de ballen en het klein materiaal na de les onder leiding van de leraar is een gezamenlijk werk voor alle spelers. Doe dit tijdig zodat wie achter u komt onmiddellijk kan beginnen.

  7° Brikjes, drankflesjes, snoeppapiertjes en dergelijke horen in de vuilnisbakken. In elke zaal en in de gangen van onze club zijn ze met veelvoud voorzien.

  8° Respect voor het materiaal en vooral voor onze accommodatie hoort ook tot de goede attitudes van alle leden.